alampasis@gmail.com

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Συνταγματική εκτροπή τυχόν παραπομπή Παπακωνσταντίνου σε ειδικό δικαστήριο…Για τους πολιτικούς, θεσμοθετήθηκε το ατιμώρητο του πολιτικού εγκλήματος το ακαταδίωκτο του οποίου διασφαλίστηκε με τον εκτρωματικό νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πρόκειται για ένα πλέγμα θεσμικής νομιμοποίησης του πολιτικού εγκλήματος (το οποίο είναι στην ουσία έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου) που διασφαλίζει το ακαταδίωκτο και ατιμώρητο των πρωθυπουργών και υπουργών, με ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο (Ν. 3126/2003)  στο οποίο περιλαμβάνονται και συνταγματικές διατάξεις (αρθρ. 85 και 86), που τους εξασφαλίζει προνομιακή -σε σχέση με τους απλούς πολίτες- μεταχείριση.  Και αυτό  γιατί το νομοθετικό αυτό έκτρωμα, εισάγει όχι απλώς ευνοϊκή, αλλά σκανδαλώδη μεταχείριση υπέρ των πολιτικών προσώπων, εις βάρος των πολιτών που κατηγορούνται για τις ίδιες εγκληματικές πράξεις, λόγω της προκλητικά βραχείας  παραγραφής τους  έναντι της εικοσαετούς (20) που ισχύει για τους πολίτες. Δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα αντί να προνοεί με  αυστηρότερες προβλέψεις για υπουργούς και πρωθυπουργούς σε σχέση με τους απλούς πολίτες, κατοχυρώνει και διασφαλίζει τα ιδιαίτερα προνόμια των πολιτικών προσώπων  όσων αφορά  την παραγραφή  και  τον τρόπο και τις προϋποθέσεις άσκησης της ποινικής σε βάρος τους διώξεως. Στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος (περίοδος 2007-2008),  ουδείς, κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός, δεν πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο που επιτρέπει στο πολιτικό έγκλημα να δρα ατιμώρητα (άρθρ. 86). Περισσότερες από 800 φορές στην τελευταία 28ετία έχουν ζητήσει οι εισαγγελικές αρχές την άδεια της βουλής προκειμένου να ασκήσουν δίωξη κατά ενός βουλευτή για σοβαρά, πολύ σοβαρά και «λιγότερο σημαντικά» αδικήματα (για τα οποία ωστόσο ένας απλός πολίτης μπορεί να σύρεται επί χρόνια στα δικαστήρια). Η βουλή έδωσε την άδειά της μόλις πέντε φορές...

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Σχολιασμός της απόφασης του Αρείου Πάγου για το χαράτσι της ΔΕΗ1. Η δίκη για το χαράτσι δεν αφορά σχέσεις γονέων και τέκνων ούτε γαμική διαφορά.
2. Η απόφαση 1101/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.
3. Προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ είναι να μην έχει γίνει έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της αναιρεσηβληθείσας απόφασης.
4. Δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται ο Άρειος Πάγος σε δικαστήριο ουσίας κρίνοντας την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση, παρά μόνο αν η εκτέλεση έγινε με βάση την αναιρούμενη απόφαση και όχι άλλη.

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής:
Ότι στη δίκη μεταξύ των Ενώσεων Καταναλωτών (ενάγοντες) και της ΔΕΗ (εναγόμενη) εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την  οποία η αγωγή  έγινε ΕΝ ΜΕΡΕΙ  δεκτή, απορρίπτοντας  ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας το αίτημα των εναγόντων (υπό στοιχείο 1 β") περί υποχρέωσης της εναγομένης για επανασύνδεση σε όσους καταναλωτές έκανε τη διακοπή, με το σκεπτικό , ότι «κατά τούτο δεν μπορεί να αμυνθεί η εναγομένη, ούτε να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής, αλλά και εν παραδοχή της να εκτελεσθεί η σχετική διάταξη της απόφασης, καθόσον δεν αναφέρονται ούτε εν σπέρματι τα προσδιοριστικά στοιχεία συγκεκριμένων καταναλωτών στους οποίους η εναγομένη προέβη σε διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω μη πληρωμής του επίδικου τέλους, αν και εφόσον αυτοί υφίστανται ως περιπτώσεις». Ότι στη δίκη αυτή άσκησε πρόσθετη υπέρ της ΔΕΗ παρέμβαση το Ελληνικό Δημόσιο και υπέρ των εναγόντων ο Γεώργιος Κόκκας και η ένωση προσώπων με την επωνυμία Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Ότι η ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο  άσκησαν απευθείας αναίρεση, ταυτόχρονα δε, αίτηση προς το συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 1101/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 565 παρ. 1 εδ. α’ και 2 εδ. α’ ΚΠολΔ. Ότι στα πλαίσια της δικονομικής αυτής μεθόδευσης προκειμένου το ζήτημα να αχθεί απευθείας στον Άρειο Πάγο, ΔΕΗ και Ελληνικό Δημόσιο δηλώσαν παραίτηση από το δικαίωμα για άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 297 ΠολΔ, είτε με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με την επίδοση σχετικού δικογράφου στον αντίδικο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (μάλιστα ο Γ. Κόκκας άσκησε έφεση!). Ότι οι Ενώσεις Καταναλωτών ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ από το δικαίωμα για άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 297 ΠολΔ και άρα, δεδομένου ότι με την  απόφαση έγινε  ΕΝ ΜΕΡΕΙ  δεκτή την αγωγή,  ΔΕΝ  ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ  ΠΑΡΕΛΘΕΙ  Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Η απόφαση για το χαράτσι δεν μπορεί να πάει στον Άρειο Πάγο γιατί όπως φαίνεται ΔΕΝ έχει καταστεί τελεσίδικη


Από τη σύντομη πληροφόρηση που -αργά χθες το βράδυ- έλαβα από το δικηγόρο Ι.  Μυταλούλη που εκπροσώπησε τις Ενώσεις Καταναλωτών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που με την υπ΄αριθμ. 1101/2012 απόφαση Του έκρινε αντισυνταγματική και παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ,  έχω την αίσθηση,  ότι για να αχθεί το ζήτημα απευθείας στον Άρειο Πάγο έγιναν επιπόλαιες δικονομικές μεθοδεύσεις που αν αποδειχτούν τέτοιες, η αίτηση  ενώπιον του Αρείου Πάγου μέλλεται να απορριφθεί και μάλιστα χωρίς καν το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την ουσία.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Απάντηση Βενιζέλου για τα τέλη κυκλοφορίας: Για τα έτη 2010 και 2011 το κράτος εισέπραξε 2,8 δισ από τα τέλη κυκλοφορίας και 21 δισ από την αγορά και χρήση του αυτοκινήτου!!!!Πόσα από αυτά έφτασαν στις ελληνικές καρμανιόλες?  

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά παγίως στη νομολογία, αλλά και κατά τη δημοσιονομική θεωρία φόρος είναι η αναγκαστική παροχή που επιβάλλεται στους πολίτες, χάριν των κρατικών σκοπών και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα, ενώ το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί, όπως και ο φόρος, αναγκαστική παροχή, που όμως καταβάλλεται από τους πολίτες έναντι ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ, δηλαδή έναντι ειδικής προς αυτούς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας. Η συμμετοχή στη δαπάνη αυτή αποτελεί το αντάλλαγμα ή την ειδική αντιπαροχή για συγκεκριμένη παρεχόμενη ωφέλεια και ΟΧΙ αόριστα για την δημιουργία εσόδων προς κάλυψη γενικά των δημοσιονομικών αναγκών του Δημοσίου. Η ειδική αντιπαροχή του Κράτους, που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος, αποτελεί σε τελευταία ανάλυση παροχή δημόσιας υπηρεσίας, με την οποία όμως εξυπηρετούνται ταυτόχρονα ΑΤΟΜΙΚΑ και οι χρήστες αυτής πολίτες, που φέρουν έτσι και το βάρος των δαπανών της.

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 428 του 2005 απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, ΔΕΝ είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση από τους τελευταίους του οδικού δικτύου της χώρας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για τη συγκάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου τούτου. Επομένως, τα εν λόγω τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κυκλοφορεί ή έχει τεθεί συνεπεία μηχανικής βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος σε αχρησία, ΕΚΤΟΣ αν στην τελευταία αυτή περίπτωση έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Ραιχενμπαχ: «τέλος το τραπεζικό απόρρητο για τους Έλληνες». 9η η Γερμανία στην παγκόσμια κατάταξη αδιαφάνειας οικονομικού απορρήτουΆρση του τραπεζικού απορρήτου στην Ελλάδα. Το υψηλό επίπεδο οικονομικού απορρήτου στη Γερμανία και στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο

Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί το ισχύον καθεστώς στις έννομες τάξεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, αντλούμενο είτε εθιμικώς, είτε από διάφορες ρητές θετικές ρυθμίσεις, είτε ως συμβατική υποχρέωση. Ως γενικό τραπεζικό απόρρητο γίνεται αντιληπτή η υποχρέωση της Τράπεζας να μην αποκαλύπτει σε τρίτον οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση της κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Το τραπεζικό απόρρητο κατοχυρώθηκε στην Ελεύθερη Ελλάδα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ΝΔ 1059/1971, με την οποία ορίζεται ότι: «Οι κάθε μορφής καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι απόρρητες».

Προσφάτως, όμως, με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν 3986/2011 όπως ισχύει από την 1.7.2011, επιβλήθηκε από τους δανειστές το πρωτοφανές αποικιοκρατικό μέτρο της προληπτικής άρσης του τραπεζικού απορρήτου χωρίς να απαιτείται «άδεια» του εισαγγελέα. Ειδικότερα, θεσπίζεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία  οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν απαιτείται ούτε άδεια της ΑΠΔΠΧ (Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)...

Το επίπεδο τραπεζικού και επιχειρηματικού απορρήτου (οικονομικό απόρρητο) σε 73 χώρες σύμφωνα με το δείκτη FSI

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Η έλλειψη ΘΥΜΟΥ ως case study στην πορεία του Έλληνα προς την υποδούλωσηΕίναι βέβαιο ότι στις μεγάλες πανεπιστημιακές έδρες ψυχολογίας το φαινόμενο «Έλληνας»  θα αποτελεί το πλέον περιζήτητο μεταπτυχιακό. Πιστός ο Έλληνας στην Ιστορία του  καταρρίπτει έναν ακόμη μύθο: Αμφισβητώντας ευθέως τους παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης της ψυχολογίας αναδεικνύει νέα επιστημονικά δεδομένα, άγνωστα μέχρι χθές… Ότι στη διαδικασία προς το θάνατο το υποκείμενο είναι δυνατόν να οδηγηθεί από την άρνηση κατευθείαν στην αποδοχή, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ το ενδιάμεσο στοιχείο του ΘΥΜΟΥ που χαρακτηρίζει την τυπική «ψυχολογία της πορείας προς το θάνατο». Κάτι τέτοιο ήταν μέχρι σήμερα  άγνωστο…

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Το ελληνικό ζήτημα θα κριθεί στο iPhone 10. Αν κατασκευάζεται σε ελληνική ΕΟΖ, το Ευρώ θα έχει αποδειχτεί ζυγός βαρύτερος από τον τουρκικόΟι πέντε πιο πλεονασματικές οικονομίες παγκοσμίως, με κριτήριο το εμπορικό ισοζύγιο  σε εκ. $ το 2010 ήταν: πρώτη η  Γερμανία  με πλεόνασμα  201.737 εκ. $, δεύτερη η  Κίνα με πλεόνασμα   182.725 εκ. $, τρίτη  η  Σ. Αραβία με πλεόνασμα 152.000 εκ. $, τετάρτη η  Ρωσία με πλεόνασμα  151.621 εκ. $ και πέμπτη η Ιαπωνία με πλεόνασμα 77.218 εκ. $. 
Πρώτη πιο ελλειμματική οικονομία παγκοσμίως, με κριτήριο το εμπορικό ισοζύγιο ήταν οι  Η.Π.Α. με ελλείμματα 689.932 εκ. $, ενώ δεύτερη ακλουθούσε η  Μ. Βρετανία με έλλειμμα 152.830 εκ. $ , τρίτη  η Ινδία με έλλειμμα 106.540 εκ. $ και τετάρτη η  Γαλλία με έλλειμμα  85.325 εκ. $. πηγή 

Δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης ανάγκης του βιομηχανικού κεφαλαίου για κερδοφορία, η  δυτική βιομηχανία αιχμής έχει τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει την προσφιλή πρακτική της μεταφοράς του συνόλου ή μέρους της παραγωγής της, σε περιοχές του πλανήτη που διατίθενται φθηνά εργατικά χέρια, υπό ένα ιδιότυπο συνήθως καθεστώς εργασίας, που παρέχεται εντός οριοθετημένων γεωγραφικών  περιοχών γνωστών ανά την υφήλιο ως  «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες»  (ΕΟΖ). Στην γειτονιά μας ΕΟΖ υπάρχουν στα Σκόπια, στην Τουρκία, στην Πολωνία κλπ. ΕΟΖ επίσης υπάρχουν στην Ν. Αφρική (εκεί που είχαμε τα πρόσφατα αιματηρά επεισόδια), στην Ινδία, στην Κίνα, στο Καζακστάν, στην Περσία, στο Πακιστάν, στην Ν. Κορέα και αλλού.
 
«Μια Ειδική Οικονομική Ζώνη, ΕΟΖ για συντομία, είναι μια γεωγραφική περιοχή στην οποία ισχύει ένα εντελώς ιδιαίτερο νομοθετικό, οικονομικό και διοικητικό καθεστώς. Δηλαδή σε μια ΕΟΖ το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας δεν είναι εκείνο το οποίο ισχύει για την υπόλοιπη εθνική επικράτεια. Αλλά ένα ειδικό καθεστώς προσανατολισμένο στα συμφέροντα της “ελεύθερης” αγοράς. Δηλαδή του διεθνούς καπιταλισμού.
Για τον εργαζόμενο που θα αποφασίσει, ή θα αναγκαστεί να αποφασίσει, να εργαστεί σε μια ΕΟΖ, το καθεστώς αυτό είναι από δυσμενές ως δυσμενέστατο. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα περιλαμβάνει 6-ήμερο αντί πενθημέρου και 10-ωρη εργασία αντί οκταώρου. Σε μια ΕΟΖ δεν επιτρέπεται η λειτουργία εργατικών σωματείων και γενικά σε μια ΕΟΖ η εργατική νομοθεσία, που ισχύει στην υπόλοιπη εθνική επικράτεια, αναστέλλεται.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Τράπεζες που αντλούν νομική ενημέρωση από το blog αυτό


Citibank , Ηνωμένο Βασίλειο , Λονδίνο
κλικ για μεγέθυνση 
  BNP Paribas, Ηνωμένο Βασίλειο , Λονδίνο
κλικ για μεγέθυνση 


 Standard Bank, Ηνωμένο Βασίλειο , Λονδίνο
κλικ για μεγέθυνση 


HSBC, Ηνωμένο Βασίλειο , Λονδίνο
κλικ για μεγέθυνση


SoftBank, Hashimoto Aomori, Ιαπωνία (!!!)
κλικ για μεγέθυνση 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ελλάδα,  Αθήνα
κλικ για μεγέθυνση 


 EFG Eurobank Ergasias , Ελλάδα Αθήνα
κλικ για μεγέθυνση  Τράπεζα Πειραιώς , Ελλάδα Αθήνα
κλικ για μεγέθυνση 


Millenium, Ελλάδα, Αθήνα
κλικ για μεγέθυνση


Κρατική Υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και διεθνούς  εμπορίου 
της Καναδικής Δημοκρατίας
κλικ για μεγέθυνση


Γνωστό Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα με μεγάλη ειδίκευση σε τραπεζικά θέματα
κλικ για μεγέθυνση


Τα παραπάνω ηλεκτρονικά ίχνη είναι ενδεικτικά κάποια από τα 330.000 καταγεγραμμένα (μέχρι στιγμής) ίχνη του ιστολογίου - είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς όλα. 

Όλες οι παραπάνω είσοδοι έγιναν είτε απευθείας, είτε με εύρεση στη Google με τα λήμματα «αλαμπάσης» και alampasis.blogspot.com 


Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Προληπτική άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους Έλληνες: ο διασυρμός του νομικού μας πολιτισμού παγκοσμίωςΡάιχενμπαχ: Τέλος το τραπεζικό απόρρητο για τους Έλληνες. Ειδική βάση δεδομένων θα ταυτίζει φορολογικές δηλώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με το σχέδιο της Task Force προβλέπονται μεταξύ άλλων: Η σύσταση γενικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών με βάση το οποίο θα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα taxis ώστε μέσω του συστήματος elenxis να υπάρχουν αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις… (πηγή)

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας με βάση την πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία  2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Περαίωση με το νόμο 3888/2010, αυτοπεραίωση με τους νόμους 3296/2004 και 3842/2010 και νόμος για την άρση του τραπεζικού απορρήτου για καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικόΠριν αναλύσω το ζήτημα νομικά, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στην πρόδηλης και κραυγαλέας αντισυνταγματικότητας διάταξη που επιτρέπει την άρση του τραπεζικού απορρήτου για μεμονωμένα πρόσωπα άλλως τη μη διασφάλιση της καθολικότητας και του αδιάβλητου της διαδικασίας με νομοθετική εγγύηση της πολιτείας, ότι η εν λόγω διάταξη ισχύει και εφαρμόζεται ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ.
 
Έχω ξαναγράψει ότι η παραπάνω διάταξη που ανοίγει το δρόμο στην ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ άρση του τραπεζικού απορρήτου της πλέμπας για 100 και 200 χιλιάρικα, τη στιγμή που η οικουμένη ολόκληρη γνωρίζει το πάρτι δισεκατομμυρίων που στήθηκε στα εργοτάξια των ολυμπιακών έργων, δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες, ότι μεταξύ των ελεγχομένων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που υποκρύπτουν ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΏΞΕΙΣ (άρθρο εδώ).

Η ΕΛΛΕΙΨΗ  ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΥ με τον οποίο καθορίζονται ρητώς  οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας, το αδιάβλητο ως προς την ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ των ελέγχων καθώς και οι  προϋποθέσεις  για την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής ακρόασης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται μια αποτελεσματική δικαστική προστασία για τον διωκόμενο, δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν τους ελεγχόμενους παντελώς ανίσχυρους απέναντι σε φαινόμενα κρατικής αυθαιρεσίας. Φαινόμενα που φτάνουν μέχρι του σημείου της βίαιης αρπαγής της ατομικής ιδιοκτησίας και της επιβολής ταυτόχρονα βαρύτατων ποινών φυλάκισης για φορολογικά αδικήματα… Σε σημείο μάλιστα που να γίνεται πλέον λόγος για διώξεις που ασκούνται όχι στο όνομα της δημοκρατικής πολιτείας, αλλά στο όνομα του παρακράτους, που όπως όλα δείχνουν τα τελευταία τρία χρόνια συστηματικά ετοιμάζεται…

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Κολάζ συνταγματικότητας ενός ολοκληρωτικού κοινοβουλευτικού πραξικοπήματοςΣτιγμιότυπο 1 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το Μνημόνιο 1, απορρίπτοντας την προσφυγή εναντίον του που είχαν καταθέσει ο ΔΣΑ , η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και άλλοι φορείς. Στην απόφασή του το ΣτΕ επισημαίνει ότι το Μνημόνιο δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διεθνείς συμβάσεις.
Ακόμη, η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι ούτε με το Μνημόνιο αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, οι οποίες περιορίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση διατηρεί την κατ' άρθρο 82 του Συντάγματος εξουσία της για τη χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας, αλλά και η ένταξη της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν περιορίζει την άσκηση της εθνικής της κυριαρχίας. Η απόφαση εδω

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

"Free geron Pastitsios"Στην εποχή της βρετανικής αυτοκρατορίας, όσα περισσότερα δικαιώματα έχαναν οι θεσμοί των αποικιών, τόσο πιο δημοκρατικά λειτουργούσε το βρετανικό κοινοβούλιο

Ελλάδα, έτος 2012 μ.χ: "Μουλάδες" του θεομνημονιακού καθεστώτος  συλλαμβάνουν το βλάσφημο  Παστίτσιο

H Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ανατολικής ορθόδοξης ελληνικής επαρχίας της Τέταρτης Γερμανικής Αυτοκρατορίας, συνέλαβε τον διαχειριστή της χιουμοριστικής σελίδας στο Facebook με ονομασία "Γέροντας Παστίτσιος", με την κατηγορία ότι ανέβαζε "βλάσφημο και υβριστικό περιεχόμενο για το Γέροντα Παΐσιο και τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό", μετά από ερώτηση της Χρυσής Αυγής στη βουλή. Σήμερα, μόλις 4 ημέρες μετά, ανακοινώθηκε ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνέλαβε 27χρονο για κακόβουλη βλασφημία και καθύβριση θρησκευμάτων, μέσω του Facebook. (πηγή)

Το έγκλημα  που βαρύνει τον 27χρονο είναι η «κακόβουλη βλασφημία» που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 198 του Ποινικού Κώδικα ως εξής: 1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό. 2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟΚατόπιν αίτησης της τράπεζας Πειραιώς εκδόθηκε διαταγή πληρωμής από σύμβαση δανείου σε Ελβετικό φράγκο. Η διαταγή πληρωμής ΔΕΝ ΕΚΟΘΗΚΕ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF), ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ. Αντί η τράπεζα να κάνει το προφανές, να εκδώσει δηλαδή διαταγή πληρωμής στο νόμισμα του δανείου (CHF), εξέδωσε  διαταγή πληρωμής ΣΕ ΕΥΡΩ!!! Ζητεί λοιπόν στην υπόθεση που δίκασα,  «το ισόποσο των 480.994,44 ελβετικών φράγκων ΣΕ ΕΥΡΩ, με την επίσημη ισοτιμία ελβετικού φράγκου / ευρώ κατά την ημέρα πληρωμής για επιδικασθέν κεφάλαιο, εντόκως»!

Ασκήθηκε αμέσως ανακοπή με την οποία δανειολήπτης και εγγυητής  αιτήθηκαν  να ακυρωθεί  η πληττόμενη διαταγή πληρωμής  και επίσης , να κριθεί αντίθετη προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, η πρόβλεψη της πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά  διάταξης του άρθρου 2 νόμου για τη «δίκαιη» δίκη (ν 4055/2012)  που παράγει ληστρικούς τόκους. Ζητήθηκε τέλος από το Δικαστήριο να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να αναστέλλει την εκτέλεση του ως άνω εκτελεστού τίτλου, μέχρι τη συζήτηση της  αίτησης ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου.

Η παραπάνω υπόθεση είναι η πρώτη υπόθεση δανείου σε Ελβετικά φράγκα που θα κριθεί δικαστικά. Αντίδικος είναι η τράπεζα Πειραιώς.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Παρέμβαση Εισαγγελέα για το χαράτσι της ΔΕΗΔιερεύνηση από την Εισαγγελική Αρχή της βασιμότητας της καταγγελίας καταναλωτή για  τέλεση από τους υπευθύνους της ΔΕΗ του εγκλήματος της υπεξαίρεσης, κατά τη διαδικασία απόδοσης του ΕΕΤΗΔΕ στο δημόσιο. Η Εισαγγελία διέταξε διενέργεια προανακριτικών πράξεων από την Αστυνομία, με εξέταση στοιχείων, μαρτύρων, εμπλεκομένων κλπ (N. 4055/2012) .

Η καταγγελία με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2012 προς τον Εισαγγελέα, που την 31/01/2012 είχα δημοσιεύσει εδώ, ήταν η εξής:

Καταναλωτής ο οποίος δήλωσε προς τη ΔΕΗ άρνηση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ, πληρώνοντας μέσω ΑΤΜ την κατανάλωση ΜΟΝΟ του ρεύματος, παρατήρησε στους λογαριασμούς του ότι  αντί η ΔΕΗ να πιστώσει το ποσό στην κατανάλωση ρεύματος, το ΣΥΜΨΗΦΙΣΕ με το ΕΕΤΗΔΕ!!!  Το ίδιο έκανε  και με το ποσό που η ΕΡΤ επέστρεψε  στον καταναλωτή! Να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός του καταναλωτή ήταν  (κατά το μέρος των χρεώσεων υπέρ ΕΡΤ) πιστωτικός, προφανώς  λόγω των απεργιών της  περιόδου εκείνης των εργαζομένων στην  ΕΡΤ.

Ο συμψηφισμός όμως αυτός είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ για τον εξής λόγο:

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Εκδίκαση πρώτης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά MilleniumΣτη δίκη αυτή που διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα, η αντίδικος τράπεζα εκπροσωπήθηκε από δυο δικηγόρους. Ως μάρτυρας της τράπεζας  εξετάστηκε η υπάλληλος που «ενημέρωσε» τους δανειολήπτες για το δάνειο. Να σημειωθεί  ότι η εν λόγω  υπάλληλος, κατά το χρόνο σύναψης της επίδικης σύμβασης δεν ήταν πιστοποιημένη με πιστοποιητικό B1.

Η δίκη αυτή αποτέλεσε για εμένα μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη, υπό την έννοια της πλήρους επιβεβαίωσης, ότι οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να  αντικρούσουν  πειστικά τους ισχυρισμούς που προβάλλονται με την αγωγή.  Σε μια μάλιστα περίπτωση (προσωρινή διαταγή με αντίδικο την ΕΘΝΙΚΗ) οι ισχυρισμοί της αγωγής ομολογήθηκαν πλήρως (βλ. άρθρο εδώ). 

Οι βασικοί ισχυρισμοί όπως αυτοί  προβάλλονται στην αναγνωριστική αγωγή  του άρθρου 70 ΚΠολΔ με την οποία πλήττεται ευθέως η νομιμότητα της σύμβασης σε CHF (απάτη αστική),  η ευδοκίμηση των οποίων καλείται εδώ να πιθανολογηθεί από  το δικάζων δικαστήριο, είναι οι εξής :

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Περί φοροδιαφυγής και επιλεκτικού ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών- Ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων κατέθεσε σε τράπεζα της Ζυρίχης 7 εκ. ευρώ τη στιγμή που δηλώνει ετησίως εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ.

-Υδραυλικός με 7.000€ εισόδημα το χρόνο βρέθηκε να έχει καταθέσεις στην Credit Agricole στη Γαλλία ύψους 300.000€.

-Πατωματζής δήλωνε ετήσιο εισόδημα 11.000€ και παράλληλα βρέθηκε με καταθέσεις 250.000€ σε τράπεζα της Ελβετίας

-Εργολάβος οικοδομών που εμφανιζόταν σχεδόν πένητας, αλλά στη Γαλλία έχει 350.000€ καταθέσεις

-Τέσσερις γνωστοί αστρολόγοι που δήλωναν εισοδήματα από 20.000€ έως 30.000€, βρέθηκαν με καταθέσεις στο εξωτερικό από 500.000€ έως 800.000€

-Τρεις κομμωτές της Αθήνας που δήλωσαν ζημιές, είχαν έκαστος καταθέσεις από 700.000€ μέχρι 1 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για πρόσωπα  που πριν από τις εκλογές του Μαΐου έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά κυρίως από 100.000 ευρώ και πάνω και τα οποία δεν εμφανίστηκαν ποτέ στις φορολογικές τους δηλώσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα "Το Πρώτο Θέμα" (πηγή).

Τα παραπάνω πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο των ελληνικών Διωκτικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσοι από αυτούς τα έχουν δηλώσει και πόσα από αυτά είναι αντικείμενο φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Στουρνάρας έδωσε τη τελική οδηγία στο ΚΕΠΥΟ, το οποίο συνέλεξε στοιχεία από τις τράπεζες, τα οποία αφορούν σε 1.770 άτομα που έστειλαν εμβάσματα σε ευρωπαϊκές τράπεζες, συνολικού ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ!

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι αποτελούν αντικείμενο φοροδιαφυγής, θα ακολουθήσει εξαντλητικός έλεγχος πόθεν έσχες και αναζήτηση των διαφυγόντων φόρων και δασμών.Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται, ωστόσο, σε αυτή τη λίστα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες στοιχεία για όσους έβγαλαν στο εξωτερικό πάνω από 100.000 ευρώ τη τελευταία 3ετία (πηγή).

Το κερασάκι στην σάπια παραπάνω τούρτα έρχεται από την εφημερίδα το Βήμα της Κυριακής,  σύμφωνα με την οποία, μελετάται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φοροδιαφυγή με την προσθήκη νέας διάταξης: στο εξής οι φοροφυγάδες που εντοπίζονται θα υποχρεώνονται να πληρώσουν άμεσα μέρος της οφειλής, βάσει διακανονισμού. Εφόσον αρνούνται τον διακανονισμό, θα οδηγούνται στη φυλακή και θα παραμένουν εκεί ώσπου να δικαστούν (πηγή).

Πρόκειται δυστυχώς για αθλιότητες μιας ακόμα κατοχικής κυβέρνησης...

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγητό
Με τόσες ανατολικές πόρνες στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι  τουρίστες από τις χώρες αυτές  θα χαίρονται το σεξ στη γλώσσα τους…

Είναι το αστείο της αθλήτριας ρατσιστικό? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Καθήκον εθνικό η αμφισβήτηση των εξοντωτικών τεκμηρίων διαβίωσηςΔίχως κίνημα Κατώτερων Δικαστών η χώρα θα οδηγηθεί στο χαμό

Δημοσιεύω παρακάτω τη δήλωση αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τα ισχύοντα σήμερα τεκμήρια διαβίωσης, που θεσπίστηκαν λόγω αδυναμίας προσδιορισμού του πραγματικού κόστους διαβίωσης, οδηγούν σε τρομερές φορολογικές αυθαιρεσίες. Διότι δημιουργούν εξοντωτικά υψηλές ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ φορολογικές υποχρεώσεις, ικανές να οδηγήσουν τον κοινό μέσο πολίτη στην απελπισία και σε ολοκληρωτική ψυχική κατάρρευση. Πρόκειται για προδοσία του Ελληνικού Λαού.
    
Θα αναφερθώ  ενδεικτικά σε δυο  περιπτώσεις  που κλήθηκα να χειριστώ, οι οποίες στην κυριολεξία με συγκλόνισαν.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Τράπεζες: Ανακοπή με την οποία προσβάλλεται η νομιμότητα του άρθρου 2 ν. 4055/2012 για την «δίκαιη» δίκη, η οποία παράγει εξοντωτικούς τόκουςΝόμος για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Εισαγωγή πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά διάταξης, που ενεργοποιείται αν τολμήσεις και αρνηθείς να  αναγνωρίσεις ΠΑΡΑΝΟΜΟ προς την τράπεζα χρέος και κινηθείς δικαστικά εναντίον της!!!

Για το ύψος των  εξοντωτικών  τόκων  που η παραπάνω  διάταξη παράγει, άρθρο εδώ.

Με την ανάρτηση αυτή δημοσιεύω το νομικό σκεπτικό ως προς τη μη συνταγματικότητα της πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά διάταξης του άρθρου 2 ν. 4055/2012, με βάση τη συνταγματική κατοχύρωση του τρόπου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ως διάχυτου (δυνάμενου δηλαδή να ασκηθεί από τα δικαστήρια κάθε βαθμίδας). Με τον λόγο αυτό ανακοπής, πλήττεται (και) η νομιμότητα της εν λόγω διάταξης με το σκεπτικό ότι αντίκειται ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ στα περί δικαστικής προστασίας που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Π  Η

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: ΠΡΟΣΟΧΗ στην αντικατάσταση της σύμβασης σε CHF με νέα σύμβαση σε ΕΥΡΩΚαθόσον η ερμηνεία των εφαρμοστέων εδώ διατάξεων είναι εξαιρετικά δυσχερής, τα παρακάτω αποτελούν προσωπική επιστημονική άποψη, έχουν καθαρά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούν προτροπή για συγκεκριμένη ενέργεια, λόγω των διαφορετικών απόψεων που επικρατούν στη νομική επιστήμη και τη νομολογία των Δικαστηρίων. Προκειμένου να εκτιμηθεί νομικά τυχόν πρόταση της τράπεζας για ρύθμιση δανείου σε CHF με αντικατάσταση της σύμβασης αυτής με νέα (σε ΕΥΡΩ), φρονώ ότι τα παρακάτω ζητήματα, πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθούν εμπεριστατωμένα από δικηγόρο. 

Η διαφαινόμενη στρατηγική των τραπεζών να «απεμπλακούν» από τις συμβάσεις σε CHF με πρόταση «ευνοϊκής» ρύθμισης, υπό τον όρο ο δανειολήπτης να δεχθεί αντικατάσταση της σύμβασης CHF με νέα  σύμβαση σε ΕΥΡΩ.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τα κουσούρια της Φυλής τα τελευταία όπλα που απέμειναν στο Έθνος. Η συμβολή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στη μάχη ενάντια στα εθνοκτόνα Μνημόνια. Η ανίκανη δημόσια διοίκηση η τελευταία γραμμή άμυνας στην Τελική Μάχη για την επιβίωση του ΈθνουςΕίχα παλαιοτέρα υποστηρίξει την άποψη ότι η Ελλάδα δεν έχει σωτήρια, αν δεν δικαστεί η πολιτική και οικονομική  ελίτ που ευθύνεται για την Εθνική καταστροφή. Για τον αλόγιστο και απεχθή δανεισμό που έφτασε την χώρα στο σημείο αυτό. Επίσης, ότι η Ελλάδα είχε ανάγκη από ΔΙΚΑΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,  με στόχο τον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών της και της δημόσιας διοίκησης (άρθρο εδώ). Αυτά πέρυσι... Ο πόλεμος σήμερα κατά του Ελληνικού Λαού είναι σε πλήρη εξέλιξη και προβλέπεται σύντομα ότι θα κλιμακωθεί. Χρόνος λοιπόν για δίκες δεν υπάρχει. Ούτε για εσωτερικές διχόνοιες. Αυτό που σήμερα προέχει, είναι να διασωθεί το Έθνος. Γιατί το «σχέδιο ευρώ» φαίνεται ότι  από οικονομικό έγινε γεωστρατηγικό (άρθρο εδώ). Αυτός ήταν ο λόγος της λυσσαλέας επίθεσης που η Αριστερά  δήχθηκε από εξωχώρια συμφέροντα.

Σε άρθρο που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε σήμερα  στο προσωπικό του  προφίλ στο Facebook, ο συντάκτης του υποστηρίζει την άποψη, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα σημαίνει «την ύπαρξη ενός ισχυρού δεσμού εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΔΕΝ ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση την άθλια οικονομική κατάσταση. Αν τα πάντα εξαντλούνταν στην οικονομία, θα έπρεπε η Αριστερά να τα πηγαίνει το ίδιο καλά στην Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ανατολική Ευρώπη» (πηγή). Πάνω στο δεύτερο αυτό σκέλος (το πρώτο το αναλύω έξω από το ποστ), έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Εκλογές Ιουνίου 2012: ΝΑΙ στα απολιθώματα του δικομματισμού για κρατηθεί η ελπίδα ζωντανήΟι εκλογές του παράδοξου

ΝΑΙ στα απολιθώματα του «φιλοευρωπαϊκού» δικομματισμού. Για να τελειώσουν αυτό που αρχίσαν πριν από τριάντα χρόνια. ΝΑΙ για κρατηθεί η ελπίδα ζωντανή

Γιατί ελπίδα = Αριστερά στην αντιπολίτευση με οριακή αν γίνεται διαφορά από τον πρώτο. Και 50% στην Αριστερά κάποια στιγμή στο πολύ κοντινό μέλλον (όπου Αριστερά βαλε όποιον θες εκτός από τα απολιθώματα του δικομματισμού που ευθύνονται για το ελληνικό ΔΡΑΜΑ)…

Γιατί Αριστερά υπό τις κρατούσες συνθήκες = ΧΑΟΣ

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Πιθανόν η πολιορκία του ευρώ να λυθεί μόνο με ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΤο Ευρώ πιθανόν να αποδειχτεί ζυγός βαρύτερος από τον τουρκικό

Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς, είναι μια κατάρα που αποδίδεται στην κινεζική-κομφουκιανή παράδοση που ξόρκιζε το φόβο των αλλαγών, σε μια προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής τάξης. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι μάλλον για ευχή παρά για κατάρα πρόκειται …

Τα σενάρια που θα ζήσουμε στο αμέσως προσεχές μέλλον ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσουν οι επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου, είναι τρία. Και είναι όλα μαύρα… Γιατί όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, κανένα δεν προβλέπει κυβέρνηση που θα μακροημερεύσει…. (θα προσπαθήσω να βγάλω ανάλυση σε επόμενο ποστ). Είμαι πάντως πεπεισμένος, ότι η παραμονή ή αποπομπή (εθελούσια έξοδος αν προτιμάς) της χώρας από το ευρώ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ με το πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί στην Ελλάδα μετά τις εκλογές του Ιουνίου.
 
Είναι εδώ προφανές, ότι είναι αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση με την εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση που θα επικρατήσει στο προσεχές μέλλον, αν προηγουμένως δεν αποσαφηνιστεί ένα κρίσιμο ζήτημα: Αν η Ευρωζώνη σήμερα αποτελεί ένα αποτυχημένο οικονομικό εγχείρημα ή αν πρόκειται για γεωστατικό σχεδιασμό των Μεγάλων Δυνάμεων με στόχο την επιβολή της γερμανικής εξουσίας μέσω της οικονομίας  στις χώρες του ευρωπαϊκού –κατ αρχήν- νότου.
 
Για να έχει ο γεωστρατηγικός αυτός σχεδιασμός πιθανότητες επιτυχίας, προϋπόθεση είναι η παγίδευση των χωρών  μελών του ευρώ στα νύχια της γερμανικής χρηματοδότησης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΤΡΟΠΟ: να αποκλειστεί η  πρόσβαση των χωρών της ευρωζώνης σε κάθε εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, πλην μιας: Της  Τρόικας… Όταν δηλ  η Γερμανία σου πει «το πακέτο σωτηρίας που σου δίνω είναι take it or leave it», να μην έχεις άλλη επιλογή εκτός από την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ με ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ. Επιστροφή που πάλι όμως προϋποθέτει χρηματοδότηση από τη Γερμανία  ή τις ΗΠΑ… Αλλιώς πεθαίνεις της πείνας…

Προς τη νέα αυτή πραγματικότητα (του γεωστρατηγικού δηλ σχεδίου) οδηγούμαστε αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι οι δομικές αδυναμίες του ευρώ φαίνεται να ήταν σε  Γερμανούς και Γάλλους γνωστές ήδη από το 1993.

Ήταν Φεβρουάριος του 1993, όταν σε ένα μικρό γραφείο συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Francois Mitterrand και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors συσκέπτονταν για το μεγαλεπήβολο πολιτικο-οικονομικό σχέδιο της δημιουργίας της Ευρωζώνης. Σε εκείνη τη σύσκεψη ετεθη για πρώτη φορά ο προβληματισμός ότι για να εδραιωθεί σωστά η νομισματική ένωση που ετοίμαζαν τότε ο γάλλος Πρόεδρος με τον γερμανό Καγκελάριο Helmut Kohl, ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός κοινού ομολόγου. Αυτή η πρόταση είχε πάρει την μορφή Green Paper που είχε ετοιμάσει ο  Delors, προσπαθώντας  να πείσουν τον Francois Mitterrand να το ασπαστεί. Ο Jacques Delors ανέπτυσσε την πρόταση για περίπου 40 λεπτά, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του. Ο Francois Mitterrand άκουγε προσεκτικά. Όταν ο Delors τελείωσε, έπεσε σιωπή στο δωμάτιο καθώς ο γάλλος Πρόεδρος σκεφτόταν για 5 ολόκληρα λεπτά πριν απαντήσει. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, κοίταξε το ταβάνι και είπε: «Jacques, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να προωθήσω αυτήν την πρότασή σου. Ο Helmut κι εγώ απλά δεν διαθέτουμε την πολιτική ισχύ να την περάσουμε. Προς το παρόν, απλά να δέσουμε τις οικονομίες μας με ένα κοινό νόμισμα μπορούμε – και αυτό θα κάνουμε. Όταν όμως μετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια θα έρθει μια μεγάλη Κρίση, τότε οι διάδοχοί μας θα βρεθούν μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα: Είτε να κάνουν πράξη αυτό που προτείνεις, είτε να αφήσουν το κοινό νόμισμα να καταρρεύσει.» πηγή

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

GREXIT: Η μοίρα του Ευρώ στα χέρια του ΤσίπραΘα φύγει η Ελλάδα από το Ευρώ αν στις εκλογές δεν επικρατήσουν οι δυνάμεις  του φιλοευρωπαϊκού άξονα? Κραταει ο Τσίπρας τη τύχη του Ευρώ στα χέρια του? Μια άκρως διαφωτιστική για το θέμα ανάλυση, δημοσιεύεται στο βίντεο που ακολουθεί.   

Για να σοβαρευτούμε όμως, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ αν οι μεγάλες δυνάμεις χρειάζονται το ευρώ. Κατηγορηματικά ΟΧΙ αν η Γερμανία θέλει το ευρώ. Η Ελλάδα δεν φεύγει από το ευρώ  ακόμα και αν   κυβερνιέται από τον Στάλιν τον ίδιο, μετενσαρκωμένο σε φωτισμένο ηγέτη του κου κου ε.

Η ευρωζώνη φτιάχτηκε κατ αρχήν ως εγχείρημα οικονομικό. Δεύτερον ως πολιτικό και τελευταία ως γεωστρατηγικό όπως φάνηκε...

Η ευρωζώνη δεν μπορεί να καταρρεύσει από την ασήμαντη σήμερα βαλκανική μπουρζουαζία. ΟΧΙ αν αυτό δεν είναι στα σχέδια των ισχυρών. Επειδή κατ αρχήν οι  επαγγελματίες της πολιτικής μας, είναι σε σύγκριση με τους δυτικούς Ηγέτες ολίγιστοι. Είναι σα να συγκρίνεις πακιστανό εργάτη σε βουλκανιζατέρ, με τον αρχιμηχανικό του τμήματος έρευνας και εξέλιξης της Mercedes... Άρα το πρώτο εδώ συμπέρασμα είναι ότι του ομορφάντρα ο "ηγέτης", όχι να αντιληφθεί δεν μπορεί, αλλά ούτε καν να φανταστεί  για ποιο σκοπό ο γερμανός του βάζει άφθονη τη σως... Συνεπώς ποτέ και κανένας Καραμανλής δεν κατάλαβε το πως και το γιατί δόθηκε στη χώρα το μεγάλο "προνόμιο" της ένταξης στην Ευρωζώνη...