alampasis@gmail.com

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Καταγραφή της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μέσω συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται στον τρόπο  λειτουργίας του συστήματος καταγραφής της ταχύτητας οδικών οχημάτων με φωτογραφικό radar τοποθετημένου επί οχήματος, η αυτοματοποιημένη λειτουργία τους περιγράφεται ως εξής: «Το μυστικό αυτοκίνητο της Τροχαίας προχωρά στον δρόμο με ταχύτητα που αναγράφεται στην ψηφιακή οθόνη του οχήματος. Είναι πάντα μικρότερη του ορίου ταχύτητας, που ισχύει σε κάθε τμήμα της Οδού. Εστιάζει αυτόματα. Από τη στιγμή που στην Αττική Οδό ή σε οποιαδήποτε άλλη οδική αρτηρία της χώρας κάποιο ΙΧ προσπεράσει από αριστερά το αυτοκίνητο αυτό, το ηλεκτρονικό του σύστημα βγάζει αμέσως στο καντράν την ταχύτητα με την οποία κινείται το ΙΧ. Μόλις ξεπερασθεί το όριο ταχύτητας τουλάχιστον κατά τριάντα χιλιόμετρα, ο φακός αρχίζει να δουλεύει αυτόματα. Εστιάζει με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων, τα οποία «ξεπηδάνε» από άλλο σύστημα, κρυμμένο πίσω από την μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας. Έτσι αυτόματα φωτογραφίζεται ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της πινακίδας, που ενδιαφέρει πάνω απ όλα. Ο οδηγός φεύγει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτε». (πηγή)

Προκειμένου να βρεθούν τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη  του οχήματος, διενεργείται έλεγχος μέσω  του Τερματικού της  Υπηρεσίας που βεβαίωσε την παράβαση. Μετά από μήνες, ο ανυποψίαστος  ιδιοκτήτης του οχήματος  καλείται από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του να δηλώσει αν την ημερομηνία της παράβασης το όχημα οδηγούσε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο εν συνεχεία καλείται να υποδείξει, αλλιώς η παράβαση καταλογίζεται σε αυτόν. Ακολουθεί η κατ’  άρθρο 4 της 21504/2601-11/4/207 KΥA επίδοση της κλήσης. Στη συνεχεία εκδίδεται απόφαση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης του παραβάτη, εφόσον η υπέρβαση της ταχύτητας επιβάλει την αφαίρεσή της.

Α) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 4 του άρθρου 104 ΚΟΚ και του άρθρου 1 του  ΠΔ 287/2001 για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, χωρίς την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 104 ΚΟΚ και του Π.Δ υπ’ αριθ. 287/2001 (ΦΕΚ Α'198 11.9.2001), οπότε η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο "ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ" του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001 , όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ. Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επίδοση των κλήσεων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του  διατάγματος.

Β) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 11 του άρθρου 20 ΚΟΚ των «ειδικών συσκευών με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος της  ταχύτητας των οδικών οχημάτων από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές», «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, με την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», δεδομένης της παρουσίας στο σημείο του ελέγχου αστυνομικού συνεργείου που με τη χρήση του επίδικου συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος διαπιστώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, η διάπραξη της παράβασης θεωρείται επ’ αυτοφώρω και εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  Η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση  της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο "ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ" του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001, όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ.

Γ) Οι χρήστες προειδοποιούνται για την ύπαρξη και λειτουργία τεχνικών μέσων καταγραφής παραβάσεων με ειδική μόνιμη κατακόρυφη σήμανση με την αναγραφή "ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ" ή άλλη σχετική αναγραφή. Ο τρόπος της τοποθέτησης των ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ.287 της 24.8/11.9.2001 (Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ).

Δ) Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων καθιστά απόλυτα παράνομη και κατά κατάχρηση εξουσίας την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τα όσα ορίζονται στο Ν. 2472/97 και στα άρθρα 4 παρ. 1 α (προϋποθέσεις υπό τις οποίες τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  της λειτουργίας τέτοιων συσκευών από το Π.Δ. 287/2001 και το Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τυχόν ενέργειες της Αστυνομικής Αρχής, να δημιουργήσει ειδικά συνεργεία και να θέσει σε εφαρμογή το μέτρο της μέτρησης της ταχύτητας και φωτογράφησης των ανυποψίαστων χρηστών των οδών, καθιστά απόλυτα παράνομη την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους.

Ε) Από τις διατάξεις του άρθρου 9 § 5 του π.δ. 287/11.9.2001 (ΦΕΚ Α/198/2001) συνάγεται ότι η συσκευή χρονομέτρησης ταχύτητας οχημάτων (RADAR) για το αξιόπιστο της βεβαιώσεως της παραβάσεως, πρέπει απαραιτήτως να φέρει τη σήμανση CE κατά τα οριζόμενα στις κοινές αποφάσεις 94649/8682/ 93 (Β 688/94) και 16717/5052/94 (Β 992/94) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει ελεγχθεί το αξιόπιστο της συσκευής διά τεχνικού ελέγχου προς αποφυγήν λάθους.

Ολόκληρο το κείμενο κείμενο εδώ