alampasis@gmail.com

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων κατά ΕΘΝΙΚΗΣ και Millenium. Εν μέρει νομιμότητα των συμβάσεων της Αγροτικής ΤράπεζαςΕμβρόντητη η δικαστινα άκουγε ότι ένα δάνειο σε CHF με δόση 1.000 CHF το μήνα, να ΜΗΝ μπορείς να το πληρώσεις απευθείας με 1.000 CHF που έχεις στην τσέπη, αλλά ΜΟΝΟ με 1.000 CHF που θα προκύψουν από την μετατροπή 1.200 EURO, μετατροπή που θα κάνει ΜΟΝΟ η δανείστρια τράπεζα και ΜΟΝΟ με την ισοτιμία που ισχύει την ημέρα που πληρώνεις τη δόση!!!!
Για να καρπώνεται όπως φαίνεται η τράπεζα τη διαφορά της ισοτιμίας που "κλείδωσε" εγκαίρως με χρηματοπιστωτικά παράγωγα!!!

Για ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ διερεύνησης από την τράπεζα της δυνατότητας που τυχόν έχει ο δανειολήπτης για ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου ως ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ χορήγησης δανείου σε CHF κάνει λόγο η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ / 2011/1). Εύκολα μπορεί από αυτά να πιθανολογηθεί η δικαστική έκβαση της υπόθεσης, όταν ΟΧΙ μόνο ΔΕΝ έγινε διερεύνηση από την τράπεζα της ΦΥΣΙΚΗΣ αντιστάθμισης από τον δανειζόμενο, αλλά του ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ κιόλας...

Νομίζω ότι θα ήταν τεράστιο νομικά λάθος η καταγγελία της σύμβασης, η αίτηση για έκδοση από την τράπεζα διαταγής πληρωμής και στη συνέχεια η κατάσχεση και ο εκπλειστηριασμός ακινήτου από σύμβαση δανείου σε CHF… Νομίζω ότι στην περίπτωση που αυτό συμβεί, στέκονται πλην των άλλων αγωγές αποζημίωσης με το 914, πέραν της άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής με λόγο ανακοπής την απάτη. Αγωγές που κατά την ταπεινή μου άποψη δύσκολα θα απορριφθούν… Πολλώ δε μάλλον όταν τα δάνεια αυτά έχουν ήδη κριθεί παράνομα σε Ουγγαρία και Ισλανδία. 

Η δίκη με τη Millenium

Την 03/04/2012 συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστή Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η υπόθεση της αίτησης προσωρινής διαταγής δυο πολιτών κατά της τράπεζας Millenium, για στεγαστικό δάνειο συνδεμένο με την ισοτιμία EURO/CHF με αίτημα να εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το δικαστήριο, η οποία να διατάσσει οι δόσεις να καταβάλλονται στο νόμισμα που έχει χορηγηθεί το Δάνειο ήτοι σε ελβετικά φράγκα (CHF) στις  ημερομηνίες που καθορίζονται από τη σύμβαση, με την ισοτιμία EURO/CHF που ίσχυε κατά την εκταμίευση του δανείου, η οποία (ισοτιμία) να καθοριστεί αμετάβλητη (σταθερή), μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η τράπεζα εκπροσωπήθηκε στη δίκη αυτή από δυο δικηγόρους. Μείζον εδώ ζήτημα ήταν αυτονόητα ένα: Αν η τράπεζα έχει προηγουμένως προβεί σε διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου με πιστωτικά  παράγωγα, με αποτέλεσμα να έχει σήμερα αντισταθμίσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ τον συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο έχει εκτεθεί, σε αντίθεση με τους αιτούντες (καταναλωτές) οι οποίοι χωρίς δική τους υπαιτιότητα αφέθηκαν στο έλεος των αγορών ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣ έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου που ανέλαβαν

Η τράπεζα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο έχει εκτεθεί και κατά συνέπεια αρνήθηκε ότι σήμερα καρπώνονται τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα  δάνεια και της ισοτιμίας που οι τράπεζες «κλείδωσαν» με πιστωτικά παράγωγα κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου.

Κατόπιν τούτου αιτήθηκα να αναβληθεί η συζήτηση και να διαταχτεί από το δικαστήριο η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του νομίμου εκπροσώπου της τράπεζας ο οποίος να βεβαιώσει τα ανωτέρω ενόρκως, άλλως να διακοπεί για λίγο  η εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου αποσταλεί με φαξ δήλωση προς το δικαστήριο με το περιεχόμενο ότι η τράπεζα δεν έχει αντισταθμίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο με αποτέλεσμα σήμερα να υφίσταται από τη μεταβολή της ισοτιμίας σε βάρος Ευρώ, ίδια ή ανάλογη ζημία με τους δανειολήπτες. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, οπότε ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία με κατάθεση από τους δανειολήπτες φακέλου που περιείχε το Σημείωμά τους και τα σχετικά επικαλούμενα με αυτό έγγραφα. Η τράπεζα δεν κατέθεσε Σημείωμα, παρά φάκελο με αντίγραφο μόνο της σύμβασης…

Με το Σημείωμά τους οι δανειολήπτες προσκόμισαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες είχαν προβεί κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων σε Ελβετικά φράγκα σε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ για το ποσό των Ελβετικών φράγκων που δανείστηκαν και στη συνέχεια δάνεισαν στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται σφόδρα ότι καρπώνονται σήμερα τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα  δάνεια (1,20 σήμερα) και της ισοτιμίας που οι τράπεζες «κλείδωσαν» με πιστωτικά παράγωγα κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων (1,60 περίπου).

Το δικαστήριο με την από 04/04/2012 απόφαση του απέρριψε το αίτημα [Απορρίπτει αίτημα προσωρινής διαταγής - ημερομηνία, υπογραφή (απουσιάζει το όνομα του δικαστή που εξέδωσε την απόφαση)].

Η δίκη με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Την Παρασκευή 27/04/2012 εκδικάστηκε ίδια υπόθεση (αστικής απάτης) σε δάνειο συνδεμένο με την ισοτιμία EURO/CHF κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων – προσωρινή διαταγή). Το αίτημα και εδω ήταν το ίδιο. Να  ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση με έκδοση προσωρινής διαταγής που να διατάσσει οι δόσεις να καταβάλλονται στο νόμισμα που έχει χορηγηθεί το Δάνειο ήτοι σε ελβετικά φράγκα (CHF) στις  ημερομηνίες που καθορίζονται από τη σύμβαση, με την ισοτιμία EURO/CHF που ίσχυε κατά το χρόνο που εκταμιεύτηκε το δάνειο.  Ομοίως με τη Millenium, η ΕΘΝΙΚΗ εκπροσωπήθηκε από δύο δικηγόρους.

Η ΕΘΝΙΚΗ δεν αρνήθηκε ότι έχει αντισταθμίσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ το συναλλαγματικό κίνδυνο, ότι δηλαδή έχει υποστεί ζημία από την διακύμανση της ισοτιμίας σε βάρος του ευρώ (τούτο εξάλλου προέκυπτε ευθέως από τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ που προσκομίστηκαν, τις οποίες δημοσιεύω εδώ). Επίσης ΔΕΝ αρνήθηκε ότι ΚΑΡΠΩΝΕΤΑΙ σήμερα τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που κλείδωσε με χρηματοπιστωτικά παράγωγα (1,60 περίπου) και της ισοτιμίας που οι πολίτες πληρώνουν σήμερα (1,20 περίπου).

Σε ερώτησή μου "αν ο δανειολήπτης έρθει να σας πληρώσει τη δόση ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ σε CHF, αν αυτό θα το δεχτείτε", η απάντηση ήταν ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ! "ΜΟΝΟ ΣΕ CHF ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ EURO ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ"!!! Σε αυτό το σημείο ανέπτυξα στο Δικαστήριο τον ισχυρισμό ότι αυτή ακριβώς η άρνηση, αποδεικνύει ότι η τράπεζα καρπώνεται σήμερα τη διαφορά της ισοτιμίας, πράγμα που το Δικαστήριο αντιλήφθηκε πλήρως, σημειώνοντας ότι «αυτό εξάλλου δεν το αρνούνται». Εμβρόντητη η δικαστινα  άκουγε το τρομερό, ένα δάνειο σε CHF με δόση 1.000 CHF το μήνα, να ΜΗΝ μπορείς να το πληρώσεις απευθείας με 1.000 CHF που έχεις στην τσέπη, αλλά ΜΟΝΟ με 1.000 CHF που θα προκύψουν από την μετατροπή  1.200 EURO, μετατροπή που θα κάνει ΜΟΝΟ η δανείστρια τράπεζα και ΜΟΝΟ  την ισοτιμία που ισχύει την ημέρα που πληρώνεις τη δόση!!!! Επρόκειτο ομολογουμένως για πολύ άνετο ακροατήριο. Περισσότερο άνετο η αλήθεια είναι απ ότι περίμενα.

Περαιτέρω η ΕΘΝΙΚΗ έκανε το λάθος, να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως μετά την κοινοποίηση της αγωγής. Με τον τρόπο όμως αυτό κατέστησε ληξιπρόθεσμο και ΑΠΑΙΤΗΤΟ το ΣΥΝΟΛΟ του δανείου ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (1,20). Αποδυνάμωσε έτσι τον κύριο ισχυρισμό των τραπεζών, ότι καθόσον αφορά το άληκτο κεφάλαιο (όχι τις δόσεις) η ζημιά ΔΕΝ είναι σήμερα πραγματική αλλά λογιστική. Το επιχείρημα εδώ των τραπεζών είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα εγγεγραμμένη ζημιά (σε πραγματικά δηλ ευρώ) αλλά μόνο ζημια λογιστική, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι αύριο μεθαύριο η ισοτιμία μπορεί να επανέλθει προς το 1,60 οπότε οι δανειολήπτες δεν θα εγγράψουν τελικά ζημιά. Με την καταγγελία όμως της σύμβασης, η ζημιά στην προκειμένη περίπτωση εγγράφηκε ΟΡΙΣΤΙΚΑ ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ο πολίτης δανείστηκε 300.000 ευρώ, με ισοτιμία 1,60 και ΜΕΤΑ την καταγγελία χρωστάει 450.000 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ευρώ που υπολογίστηκαν με ισοτιμία 1,20).

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται πάντως ότι η ΕΘΝΙΚΗ ασκεί μια ιδιότυπη πίεση στο στυλ "έτσι και κινηθείς με αγωγή εναντίον μας, θα σου κάνουμε τη λογιστική ζημιά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ με καταγγελία της σύμβασης με την ισοτιμία του 1,20". Φαίνεται λοιπόν εκ πρώτης όψεως, ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο για την χάραξη ορθής νομικής στρατηγικής όσο περισσότερο να ασκήσει πίεση σε όσους σκέπτονται να αμφισβητήσουν τη "νομιμότητα " της σύμβασης… Η αλήθεια πάντως είναι ότι το επίδικο δάνειο δεν εξυπηρετείται τους τελευταίους 4 μήνες. Να ληφθει όμως υπόψη ότι η ΕΘΝΙΚΗ είναι η μόνη Τράπεζα που αργεί πολύ να καταγγείλει μια σύμβαση (έχω περιπτώσεις που δεν έχει καταγγείλει τη συμβάσεις με τα δάνεια απλήρωτα 3 ολόκληρα χρόνια!!!). Τούτο εντάσσεται προφανώς και στη λογική της κατανόησης (από την πλευρά της διοίκησης) της οικονομικής δυσμένειας που πλήττει τα νοικοκυριά και της βέβαιης αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού στην περίπτωση μαζικής καταγγελίας των χιλιάδων «κόκκινων δανείων». Έως ότου δοθούν βεβαίως εντολές απ έξω…  Συνάγω συνεπώς από αυτά, ότι η καταγγελία αυτή έγινε στα πλαίσια "αντιποίνων" δεδομένου ότι σήμερα, δεν υπάρχει ούτε μία σύμβαση που η ΕΘΝΙΚΗ να έχει καταγγείλει στο 4μηνο… Ούτε η citibank να ήταν :-) Να σημειώσω εδώ ότι στις δύο άλλες περιπτώσεις όπου έχει ασκηθεί η ίδια αγωγή, οι τράπεζες ΔΕΝ έχουν καταγγείλει τις συμβάσεις.

Γνώμη μου πάντως είναι ότι η ΕΘΝΙΚΗ αντέδρασε εδω εν θερμώ, αφού σε μια αγωγή με δεμένη -όπως τα στοιχεία σήμερα δείχνουν- απάτη, με χασούρα από την απάτη 150.000 ευρώ, για μια οικογένεια με δύο νεογέννητα, δεν καταγγέλλεις τη σύμβαση σήμερα για να τους αρπάξεις bankstr-ικα το ένα και μοναδικό σπίτι που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, αλλά απλά περιμένεις. Περιμένεις να την καταγγείλεις όταν η χασούρα από την απάτη θα είναι μικρότερη. Διότι με αυτό που έκανες, η εκδίκαση της υπόθεσης αποτελεί μονόδρομο για την οικογένεια δεδομένου ότι πλέον δεν μπορεί να παραιτηθεί της αγωγής ακόμα και αν η ισοτιμία επανέλθει στο 1,60 λόγω ακριβώς της εγγραφής της ζημιάς από λογιστική που ήταν πριν (την καταγγελία), σε πραγματική (μετά την καταγγελία). Έλα τώρα εσύ στη θέση του δικαστή που θα δικάσει 2-3 χρόνια μετά, καραμπινάτη ως φαίνεται απάτη, με ζημιά 150.000 για μια πτωχή οικογένεια, να δεις τι απόφαση διακινδυνεύεις να σου βγάλει. 

Φαντάσου τώρα να αρχίσεις και να καταγγέλλεις ΜΑΖΙΚΑ τέτοιες συμβάσεις και οι δικαστές να δικάζουν αγωγές των εξαθλιωμένων πτωχών με 150 , 200 χιλιάρικα ΠΑΡΑΝΟΜΟ καπέλο, όταν ήδη σε Ουγγαρία και Ισλανδία τα δάνεια αυτά έχουν κριθεί παράνομα... Και να μην μπορείς κατά την άποψή μου να βγάλεις εντωμεταξύ διαταγή πληρωμής, αφού ο δανειολήπτης πρόλαβε με αγωγή που αμφισβητεί το χρέος να ανοίξει δίκη εναντίον σου (εκκρεμοδικία). Φαντάσου τώρα να έχουν εντωμεταξύ χαθεί σπίτια από 70.000 τέτοιες συμβάσεις «δάνειων»...

Κατά την εκδίκαση πάντως της υπόθεσης μου δόθηκε η εντύπωση ότι μεταξύ μας καμία αντιδικία δεν υπάρχει!!! Φαίνεται από αυτά  ότι η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι υπέρ της οικογένειας, για τον επιπλέον λόγο, ότι επισημάνθηκε στο Δικαστήριο ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει εδω τις 200.000, οπότε δεν υπάγονται οι δανειζόμενοι στη ρύθμιση που προβλέπει την αναστολή των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Επισημάνθηκε επίσης ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, αμέσως μετά τις εκλογές, η «ελληνική» κυβέρνηση θα διαταχθεί από την Τρόικα να επιτρέψει την απαλλοτρίωση του συνόλου της ελληνικής ιδιωτικής περιουσίας και άρα δεδομένου ότι δεν υπήρξε από την ΕΘΝΙΚΗ ουσιαστική αντιδικία, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην  χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Μοναδικός ισχυρισμός της ΕΘΝΙΚΗΣ ήταν ότι σε ίδια υπόθεση, με πληρεξούσιο δικηγόρο έμενα, το δικαστήριο αρνήθηκε να χορηγήσει προσωρινή διαταγή. Πρόκειται για την παραπάνω υπόθεση κατά της Millenium. Προσκομίστηκε μάλιστα από την ΕΘΝΙΚΗ αντίγραφο της απορριπτικής ως άνω απόφασης!!! Σε αυτό το σημείο διαμαρτυρήθηκα έντονα ρωτώντας τους συνηγόρους της ΕΘΝΙΚΗΣ πως έφτασε στα χέρια της τράπεζας αντίγραφο της απόφασης αυτής. Η απάντηση που έλαβα ήταν "από νομική βάση δεδομένων". Ανταπάντησα ότι πουθενά ΔΕΝ έχει δημοσιευθεί. "Ελάτε τώρα κύριε, λάβαμε αντίγραφο που μας εστάλη από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών"...

Η απόφαση από την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα 30/04/2012. (new 02/05/2012 Απορρίπτει αίτημα προσωρινής διαταγής

Η «νομιμότητα» των συμβάσεων της ΑΤΕ κατά το μέρος μόνο που η τράπεζα δεν αποστερεί από το δανειολήπτη τη ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου

Το Facebook είναι το απόλυτο εργαλείο αστραπιαίας διάχυσης της εμπειρίας και της γνώσης. Η διάχυση γίνεται κυρίως με κοινοποιήσεις στους φίλους δικηγόρους στο Facebook και κοινοποιήσεις στα γκρουπς που τα μέλη των μεγαλύτερων Δικηγορικών Συλλόγων έχουν στο Facebook. Πρόκειται για χιλιάδες δικηγόρους μέλη αυτών των ομάδων οι οποίοι ακατάπαυστα δημοσιεύουν ειδήσεις που αφορούν το χώρο μας, με αποτέλεσμα η πληροφορία και η γνώση να διαχέεται αστραπιαία. Απ άκρη σ άκρη της χώρας μέσα σε δευτερόλεπτα.   

Την παραπάνω αναλυτικά εμπειρία μου από την ακροαματική διαδικασία με αντίδικο την ΕΘΝΙΚΗ, μοιράστηκα ευρέως στο Facebook. Έλαβα αμέσως δεκάδες μηνύματα και σχόλια, κυρίως από συναδέλφους. Με ένα από αυτά μου επισημάνθηκε από συνάδελφο ότι η ΑΤΕbank ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ…

Απάντησα στη συνάδελφο φίλη στο facebook ότι Millenium και ΕΘΝΙΚΗ το αρνούνται κατηγορηματικά. Περαιτέρω έθεσα υπόψη της ομάδας των  δικηγόρων στο facebook,  ότι η άρνηση αυτή ομολογήθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ κατά την ακροαματική διαδικασία (δικαστική ομολογία). Επίσης, ότι η άρνηση να δεχτούν οι παραπάνω τράπεζες απευθείας πληρωμή με CHF, προκύπτει ευθέως από τις ίδιες τις συμβάσεις τους. Προς απόδειξη τούτου έκανα copy και paste στο facebook τον όρο  που έχει ως εξής: " «Οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα υπολογίζονται σε ελβετικά φράγκα με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια, όπως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση και θα εξοφλούνται με χρέωση του συνδεδεμένου με το δάνειο λογαριασμού καταθέσεων του οφειλέτη κατά το ισότιμο ποσό σε ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού της δόσης από ελβετικά φράγκα σε ευρώ με βάση την τιμή πώλησης από την τράπεζα του ελβετικού φράγκου κατά την ημερομηνία πληρωμής της δόσης". Ο Όρος αυτός απαγορεύει σκανδαλωδώς τη ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα η συνάδελφος δημοσίευσε στο facebook τον αντίστοιχο όρο της ATEbank ο οποίος έχει ως εξής: "Ρητά συμφωνείται ότι η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπ λογαριασμού, που θα τηρεί ο οφειλέτης καθ όλη την διάρκεια του δανείου, είτε σε ευρώ είτε σε Ελβ φράγκα. Εφόσον ο λογαριασμός τηρείται σε ευρώ, η τράπεζα θα αντλεί από το λογαριασμό αυτό το απαραίτητο σε ευρώ ποσό, προκειμένου να αγοράσει για λογαριασμό του οφειλέτη, με βάση την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβ φράγκου, στην τιμή πώλησης ελβ φράγκου την ημέρα καταβολής της δόσης, το ποσό της εκάστοτε οφειλόμενης τοκοχρεωλυτικής δόσης σε ελβετικά φράγκα". Προκύπτει από αυτά ότι πράγματι η ΑΤΕ δέχεται εξόφληση σε ελβ φράγκα. Άρα ότι ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον δανειολήπτη τη ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Αυτή η σύμβαση είναι κατά το μέρος αυτό ΝΟΜΙΜΗ. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Αν και χρήζει αποσαφήνιση η διατύπωση "τραπεζικού λογαριασμού που ο οφειλέτης θα τηρεί είτε σε ευρώ είτε σε chf". Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η σύμβαση αυτή είναι νόμιμη κατά το μέρος μόνο ότι η ΑΤΕ δεν σε υποχρεώνει να πληρώσεις σε ΕΥΡΩ που αυτή θα μετατρέψει σε chf κατά την ημερομηνία πληρωμής της δόσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ΑΤΕ δεν καρπώνεται τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας, αφού αυτονόητο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών πληρώνει με ευρώ που μετατρέπονται από την ΑΤΕ σε chf κατά την ημερομηνία πληρωμής της δόσης. Απλώς ότι η ΑΤΕ δεν συμμετέχει στο ΣΚΑΝΔΑΛΟ άνευ προηγούμενου να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ του συναλλαγματικού κινδύνου. Ως φυσική αντιστάθμιση υπενθυμίζω ότι νοείται η περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει εισόδημα σε ελβετικά φράγκα (πχ από εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελβετία), οπότε πληρώνει τη δόση του δανείου απευθείας με chf , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ. Μα θα μου πεις πόσοι είναι οι Έλληνες που έχουν εισόδημα σε chf ? Ελάχιστοι θα σου απαντήσω. Για αυτούς λοιπόν τους ελάχιστους, φαίνεται ότι η ΑΤΕ ΣΟΦΑ και ΝΟΜΙΜΑ έπραξε με όρο που τους δίνει το δικαίωμα να πληρώνουν απευθείας σε CHF. Φαίνεται ότι αυτή ήταν μια σοφή κίνηση, την οποία ΔΕΝ ακλούθησαν οι ΕΘΝΙΚΗ και Millenium (οι οποίες τα ήθελαν όλα για όλα). 

Αυτός όμως ο Όρος που απαγορεύει την φυσική αντιστάθμιση, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην δικαστική πορεία της υπόθεσης αφού είναι εμφανώς ΑΚΥΡΟΣ, ακυρότητα που δεν μπορεί, παρά να απαγγελθεί με δικαστική απόφαση. Αν πάντως ο επίμαχος αυτός Όρος ήταν στις συμβάσεις ΕΘΝΙΚΗΣ και Millenium αποτυπωμένος όπως είναι στις συμβάσεις της ATE, θα υπήρχε κατά τη γνώμη μου κάποιο μικρό έστω περιθώριο ελιγμού. Τώρα δεν υπάρχει κανένα. Με τον όρο αυτό οι συμβάσεις των δανείων σε CHF στέκονται  γυμνές έναντι του δικαστή. Διότι ΕΘΝΙΚΗ και Millenium, πλην των άλλων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΏΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΌ , γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την έννομη τάξη.

Κατέβασε το άρθρο σε pdf στον υπολογιστή σου