alampasis@gmail.com

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Τυχαίο? Δεν νομίζω...1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου: Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό μετά και την απόφαση της ΕΚΤ για χρονική παράταση του προγράμματος αποδοχής εγγυήσεων για την παροχή ρευστότητας. Capital gr

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ


Α) Ν. 3845/2010: Δημιουργία  Ταμείου Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας για  το ελληνικό τραπεζικό  σύστημα
Ψηφίστηκε ο νόμος που προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα ενισχύσει τις τράπεζες με 10 δισ. ευρώ, σε περίπτωση που υποχωρήσει η κεφαλαιακή επάρκειά τους.  Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπεται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, παράρτημα 3, του μηχανισμού στήριξης που έχει υπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία (ν. 3845/2010).

Πως περιγράφεται η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στο ν. 3845/2010:
«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επηρεαστεί αρνητικά». «Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επηρεάζει αρνητικά το τραπεζικό σύστημα. Τα επισφαλή δάνεια αυξάνονται ενώ το κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά έχει αυξηθεί πιέζοντας την κερδοφορία των τραπεζών» (βλ ν. 3845/2010 Κεφάλαιο Ι ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ).

Στο Κεφάλαιο Β, «Πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα» αναφέρεται ότι «Παρόλα αυτά η δημοσιονομική κρίση και η αποδυνάμωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησαν σε αναστροφή του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία έφτασαν το 7,7% στο τέλος του 2009, ενώ η κερδοφορία μειώθηκε και μπορεί για φέτος να γίνει αρνητική.
Η άμεση πρόκληση για τις τράπεζες είναι η διαχείριση των δύσκολων τρεχουσών συνθηκών ρευστότητας. Στο γενικότερο πλαίσιο της αναταραχής που επηρεάζει τις αγορές χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την πρόσβαση τους στη διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους από το τέλος του 2009. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στη διατραπεζική αγορά δεν ανανεώθηκαν, ή ανανεώθηκαν με υψηλό κόστος, ενώ παρατηρήθηκε και μια μετρίου μεγέθους (??!!) εκροή καταθέσεων τους πρώτους μήνες του 2010, γεγονός που έθεσε τη ρευστότητα πολλών ελληνικών τραπεζών υπό πίεση.
Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες βασίστηκαν όλο και περισσότερο στις πηγές  αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για να βοηθήσει τις τράπεζες να  αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες η κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια του πακέτου ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος από τις αρχές του 2009 (€28 δις, από τα οποία €11 δις είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2009), με στόχο την παροχή ποσού ύψους 17 δις ευρώ σε επιπλέον ρευστότητα ενώ θέτει σε εφαρμογή και περαιτέρω επέκταση του πακέτου ενίσχυσης, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
«Προβλέποντας ότι οι τράπεζες μπορεί να υποστούν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή τους θέση, η κυβέρνηση θα θεσπίσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, ως σημείο αναφοράς) μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας και μετά από διαβούλευση με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ένα πλήρως ανεξάρτητο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)» (βλ ν. 3845/2010 , Πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα)

Β) Ανδρέας Βγενόπουλος: Οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υποστηρίζει ο Α. ΒγενόπουλοςTo ταμείο δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί δήλωσε με νόημα ο κ Βγενόπουλος …

Γ) Φαίνεται όμως ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν αρκεί για τη σταθεροποίηση του συστήματος... Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες τέλη Ιουνίου (2010) προχώρησαν σε ενίσχυση της ρευστότητάς τους κάνοντας χρήση των 15 δισ. ευρώ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, από το πακέτο των 28 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικά, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας πήρε 4 δισ. ευρώο όμιλος της Eurobank 4 δισ. ευρώο όμιλος της Alpha Bank άντλησε εγγυήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς 2,2 δισ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα κατανεμήθηκαν στις μικρότερες τράπεζες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στην πρόσφατη ομιλία του στην γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του σκέλους των εγγυήσεων. Euro2day

Δ) Καθημερινή: Τα stress test των ελληνικών τραπεζών ανησυχούν την κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών πιέζει για τη γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για  το ελληνικό τραπεζικό  σύστημα
«…τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί το stress test για τις 25 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές, που χαρακτηρίζονται από ισχυρή διασυνοριακή παρουσία, ώστε να χαρτογραφηθεί ο δυνητικός συστημικός κίνδυνος. Στο πανευρωπαϊκό αυτό τεστ, από ελληνικής πλευράς, θα μετέχουν η Εθνική και η Eurobank…»
«Ο τρόπος αποτίμησης των ομολόγων θα επηρεάσει καθοριστικά την τελική «κλινική» κατάσταση των εγχωρίων τραπεζών. Είναι προφανές ότι αν η αποτίμηση των ομολόγων στο stress test γίνει σε τρέχουσες τιμές και τα αποτελέσματα του test δημοσιοποιηθούν, θα ξεκινήσει νέος γύρος πιέσεων και αποσταθεροποίησης για τις ελληνικές τράπεζες.

Το φάσμα των επιπτώσεων του stress test ανησυχεί την πολιτική ηγεσία και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου πιέζει για τη γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η λειτουργία του ταμείου θα αποτελέσει ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας, καθώς ακόμα κι αν οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα δεν είναι οι επιθυμητές και κάποια τράπεζα βρεθεί σε αδιέξοδο, το πρόβλημα εύκολα θα λυθεί με την παρέμβαση του ταμείου»Καθημερινή

Ε) Καθημερινή: Σύμφωνα με κορυφαίο τραπεζίτη, προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν  ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων τραπεζών, γιατί κανείς δε γνωρίζει τι σκελετούς κρύβουν οι άλλοι στο ντουλάπι τους!!!  
«Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμα και σε κατ’ ιδίαν επαφές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα μεταξύ τραπεζιτών, απόψεις για το τι μέλλει γενέσθαι έχουν ανταλλαγεί. Ουσιαστικές συζητήσεις, όμως, με συγκεκριμένο περιεχόμενο ακόμα δεν έχουν γίνει. Ο λόγος είναι ευνόητος: «Δεν μπορείς να συζητήσεις σοβαρά με κανένα, προς το παρόν, γιατί δεν γνωρίζεις τι σκελετούς έχει στο ντουλάπι του. Oταν τους μάθεις, τότε μόνο μπορείς να καθήσεις γύρω από ένα τραπέζι για να μιλήσεις», εξηγεί στην «Κ» κορυφαίος τραπεζίτης. Γι’ αυτό και ο χρονικός προσδιορισμός του προσεχούς φθινοπώρου δεν γίνεται τυχαία». Καθημερινή

ΣΤ. Καθημερινή: Βίαιη προσαρμογή. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών μπορεί να φθάσουν τα 195 δισ. ευρώ το διάστημα 2010-2011, απειλώντας με νέα κρίση τον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες περιορίζουν την πιστωτική τους επέκταση ώστε να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο…»  Καθημερινή


2. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΓΑΠ: «Ανοησίες τα περί εξόδου μας από την Ευρωζώνη» «…ζητάμε τον αναγκαίο σεβασμό και ηρεμία ώστε να κάνουμε την δουλειά μας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, ώστε οι πολίτες μας να μην τρομοκρατούνται κάθε μέρα με φήμες για απώλεια των χρημάτων τους, για επιστροφή στην δραχμή και για έξοδο από την Ευρωζώνη». «Αυτά είναι ανοησίες, και ταυτόχρονα είναι επικίνδυνες (πρακτικές), καθώς υπονομεύουν τις προσπάθειές μας να προχωρήσουμε τις αλλαγές στην χώρα μας», επεσήμανε ο κ. Παπανδρέου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα, προχωρά σε αλλαγές και με το πακέτο του μηχανισμού στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ, ασκεί μια πολιτική, ώστε «να αποφύγουμε την πτώχευση και να αποκλείσουμε την έξοδο από την Ευρωζώνη». «Θεωρίες για πτώχευση, κουρέματα και έξοδο από την Ευρωζώνη δείχνουν σημαντική έλλειψη ιστορικής προοπτικής και κατανόησης των βασικών κανόνων της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας», υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Pathfinder


Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

Α) FTcom, άρθρο του Νομπελίστα οικονομολόγου Nouriel Roubini: Καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα η ελεγχόμενη χρεοκοπία
«Το πακέτο σωτηρίας των 110 δισ. ευρώ που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Μάιο απλώς καθυστερεί την αναπόφευκτη χρεοκοπία και δημιουργεί κινδύνους να μην είναι ελεγχόμενη όταν τελικά συμβεί. Αντιθέτως, απαιτείται η ελεγχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας τώρα». «Ας συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Αργεντινή της περιόδου 1998 - 2001, με τη δεύτερη να αντιμετωπίζει μία κρίση που κορυφώθηκε και οδήγησε σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αργεντινής ήταν 3% του ΑΕΠ. Της Ελλάδας είναι 13,6%. Το δημόσιο χρέος της Αργεντινής ήταν 50% του ΑΕΠ. Της Ελλάδας είναι 115% και ενισχύεται. Η Αργεντινή είχε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2% του ΑΕΠ και η Ελλάδα έχει τώρα 10%. Εάν η Αργεντινή κατέληξε σε χρεοκοπία, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει δύο και τρεις φορές»  Financial Times By Nouriel Roubini εδω

Β) FTcom: Αναδιάρθρωση χρέους - έξοδος από ευρώ για Ελλάδα
Σε απάντηση των όσων ο  Roubini υποστήριξε με το παραπάνω άρθρο του, ο  Dresmond Lachman  επισημαίνει ότι «ο κ. Roubini είναι ανειλικρινής όταν δηλώνει ότι μία έγκαιρη ελεγχόμενη χρεοκοπία θα ήταν πανάκεια για τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας…» υποστηρίζοντας την άποψη ότι  στην περίπτωση μίας προληπτικής αναδιάρθρωσης του χρέους , η Ελλάδα  θα έπρεπε  να προχωρήσει σύντομα σε μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος του προϋπολογισμού της κατά 8% «πράγμα που με  τον ζουρλομανδύα του ευρώ,  θα οδηγούσε σε σημαντικά βαθιά ύφεση τη χώρα», υποστηρίζοντας για το λόγο αυτό , ότι «η καλύτερη επιλογή της Ελλάδας δεν είναι απλώς η αναδιάρθρωση του χρέους της, όπως προτείνει ο καθ. Roubini, αλλά η αναδιάρθρωση αυτή να συνοδευτεί με έξοδο από την ευρωζώνη, που θα της επιτρέψει να γίνει πιο ανταγωνιστική» Financial Times By Dresmond Lachman εδω .  

Γ) FTcom: Γιατί η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την ευρωζώνη
Για ποιους λόγους  η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την ευρωζώνη ο Dresmond Lachman  έχει διατυπώσει την άποψή του με άρθρο του στους Financial Times ήδη από τις 12/01/10. «…η πείρα μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όπως ακριβώς συνέβη στην Αργεντινή πριν από μία 10ετία έτσι και στην Ελλάδα πλησιάζουμε προς το τελικό σημείο» .
«Είναι πολύ δύσκολο να δει κάποιος την τρέχουσα κρίση στην Ελλάδα να έχει καλύτερο happy end.
Κάθε προσπάθεια να υπάρξει μείωση του ελλείμματος στα επίπεδα που ορίζει το Μάαστριχτ θα οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση. Η προσπάθεια να υπάρξει στήριξη της ελληνικής ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης μισθών θα οδηγήσει σε εφαρμογή σκληρών και μη αποδεκτών πολιτικών για αρκετά χρόνια.
Τα μηνύματα, δε, δεν είναι διόλου θετικά: οι ανακοινώσεις για λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών έχουν ήδη ξεσηκώσει διαμαρτυρίες. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν υποβαθμίσει την Ελλάδα, ενώ ο κ. Jurgen Stark, στέλεχος της ΕΚΤ, έχει δηλώσει ότι η διάσωση της χώρας δεν είναι εφικτήΕάν υπάρχει κάτι που οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να διδαχτούν από την Αργεντινή είναι ότι δεν μπορούν να αποφύγουν το αναπόφευκτο. Η χώρα έχει τόσο υψηλό χρέος που δύσκολα θα μπορέσει να το αναδιοργανώσει. Η Αθήνα θα πρέπει να εγκαταλείψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ευρωζώνη. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα τέλος που ταιριάζει στις «παραδοσιακές» Ελληνικές Τραγωδίες»
 
Financial Times By Desmond Lachman εδω

Δ) Καθημερινή: Το σενάριο που κερδίζει πόντους μεταξύ των διεθνών αναλυτών, είναι αυτό της αναδιάρθρωσης μετά το 2012
«Οι αναλυτές που το υποστηρίζουν έχουν ένα βασικό επιχείρημα. Τότε, το ελληνικό χρέος θα βρίσκεται σε πολύ λιγότερα «χέρια» από ό, τι σήμερα και μάλιστα μεταξύ «φίλων».Το μνημόνιο προβλέπει ότι το 2012 το δημόσιο χρέος θα είναι 149% του ΑΕΠ ή περίπου 344 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 306 δισ. ευρώ».
«Αυτό σημαίνει ότι τα 306 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους που σήμερα είναι διασκορπισμένα σε πάρα πολλούς επενδυτές, το 2012 θα είναι τα 100 - 150 δισ. ευρώ το πολύ. Εκ των οποίων, 50 με 60 δισ. ευρώ θα βρίσκονται σε ελληνικά χαρτοφυλάκια. Έτσι, θεωρούν ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει η Ελλάδα στην οποιαδήποτε συνεννόηση με τους πιστωτές της για την καλύτερη διαχείριση του ελληνικού χρέους». Καθημερινή

Τυχαίο? Δεν νομίζω…
Πρετέντερης:  «…οι διαδοχικές διαβεβαιώσεις του υπουργού Οικονομικών έχουν αποδειχθεί έως τώρα περισσότερο από επισφαλείς. Εδώ και εννέα μήνες συμβαίνει πάντα αυτό που διέψευδε την προηγούμενη εβδομάδα - μεταξύ μας, δεν έχει πέσει μέσα ούτε στην ημερομηνία των Χριστουγέννων! Και από τη στιγμή που τα πράγματα εξελίχθηκαν τελικά όπως ακριβώς τα έλεγαν οι «κερδοσκόποι», αρχίζω να έχω βάσιμες υποψίες για τις «φήμες»  που τους διαδέχτηκαν»